گروه بتا ابر ایران‌سرور

دسترسی نامحدود و همیشگی
مراحل عضویت

ثبت درخواست

بررسی توسط تیم ابرایران‌سرور

تماس تلفنی پشتیبان

ایجاد بستر اختصاصی کاربر بتا

گروه بتا ابر ایران سرور
دسترسی نامحدود و همیشگی
مراحل عضویت

ثبت درخواست

بررسی توسط تیم ابرایران‌سرور

تماس تلفنی پشتیبان

ایجاد بستر اختصاصی کاربر بتا

چه کسانی شما را تایید می‌کنند؟

ایمان دارابی
مدیر ارشد تکنولوژی در ابرایران‌سرور
بیش از 6 سال تجربه در زمینه OpenStack Cloud administrator
مدیریت ذخیره‌سازی SAN

اسماعیل شریف
راهبر موفقیت مشتریان در ایران‌سرور
تخصص در مجازی سازی‌
۷سال تجربه در COC

محمد مظفری
هم‌بنیانگذار ایران‌سرور
بیش از 10 سال مدیریت سیستم در محیط‌های Linux و Unix

اسماعیل رحیمیان
مدیر ارشد امنیت در ایران‌سرور
14 سال تجربه امنیت Linux / Web Applications
سخنران کنفرانس BlackHat در سال 2018

سوالات متداول
فهرست