2. برندینگ شخصی

سایت شخصی یکی از بهترین ابزار ها برای معرفی مهارت ها، توانمندی ها و سابقه کاری شما به دیگران است.