4. شبکه‌سازی

با طراحی یک وب‌سایت شخصی، افراد از سراسر جهان می‌توانند شما را بشناسند، شما را دنبال کرده و با شما تعامل داشته باشند. نتورک و ارتباطات جدید برای پیشرفت شما بسیار ضروری است.