کدام گزینه جزو حملات بروت فورس است؟

جوایز مسابقه گیک طوری

هدیه ایران سرور
۹۰٪ تخفیف خرید یا تمدید
دامنه com

هدیه ایران سرور
۹۰٪ تخفیف خرید یا تمدید
هاست وردپرس چیتا۱۰ (۳ماهه)

هدیه ایران سرور
۵۰٪ تخفیف خرید یا تمدید
سرور مجازی پلن اول ایران یا اروپا (۳ماهه)

هدیه ایران سرور
۹۰٪ تخفیف خرید یا تمدید
پلن‌های سایت ساز

۰۲۱۲۲۰۹۲۰۳۷ – ۰۵۱۳۱۷۷۶